Uppror blev upprop

 

Den svenske mannen skapar nätverk

Uppror blev upprop

Hösten 2004 ljöd Piteåuppropet. Det var sedan en man i Piteå mördat sin hustru. Upprörda män uttalade sig mot manligt våld och bildade ett manligt nätverk. Piteåuppropet – Nätverket mot mäns våld mot kvinnor – kom att bilda skola. Över 40 likadana har nätverk bildats runtom i Sverige.

Att det bröt ut just i Piteå var inte en slump, tänker kanske många. Norrbottningen som iförd hellyhansentröjan tyst och sluten stannat kvar i en bygd som gradvis tömts på kvinnor är en svensk schablon. Detta allt sedan succéfilmen Jägarna med sina sorgliga relationer och brutala slut.
Hans Hansson, mannen bakom Piteåupproret, håller inte med om glesbygdsmannen som sinnebilden för den våldsbenägne mannen. Män dras med en kulturell ryggsäck med latent våldsbenägenhet som yttrat sig i många krig och förbrytelser under årtusendens lopp. Varken Torsbykavajen eller den kritstrecksrandiga kostymen på mannen vid Stureplan har betydelse i det sammanhanget. Mörkermannen är universell. Rädda män med tvivelaktig kvinnosyn finns överallt. Från Klippan till Kalix. I storstad och i glesbygd.

Jakten på moder Sveas söner

I vuxenutbildningsvärlden är det ett känt faktum att kvinnorna är klart överrepresenterade bland kursdeltagarna. Tidvis har jakten på moders Sveas söner varit intensiv och innovativ från Komvux sida. Varför har det behövts? Värdesätter inte män utbildning i samma grad som kvinnor? Vill de inte, kan de inte eller vågar de inte? Denna parafraserade slogan från Grupp 8 rymmer kanske flera sorgliga sanningar.

Advokatsynpunkter

Jag frågar Gunnar Heljestrand om han i sin verksamhet som advokat ofta ser ett samband mellan manligt våld och brist på eller låg utbildning. På advokatvis svarar han att de flesta han försvarar ”har inte sällan låg utbildning”. Män med högstatusjobb och lång utbildning kan hantera frustrationer. Mycket gömmer sig bakom glättiga ytor. Medan fattiga män ofta är fattiga på allt. Och likheten inför lagen är ingen självklarhet. Rätten, både domare och nämndemän, har lätt att förledas av utanpåskriften. Ibland handlar det därför om att se till att regissera inför uppträdandet i rätten. Se till så att klienterna är rätt klädda, klippta och ger ögonkontakt.
Många män har heller ingen tilltro till rättssystemet, berättar Gunnar. I alltför många vårdnadstvister utgår männen från att de ska förlora. De anser inte att de har lagen på sin sida. Det är på förhand uppgjort. Kvinnorna har ett övertag eftersom de av samhället anses bättre att ta hand om barnen, menar de ofta.

Manliga nätverk

För många män var händelsen i Piteå droppen som fick bägaren att rinna över. De löst organiserade nätverken som växte upp runt om i landet kom att initiera en debatt om pojkars och mäns förhållningssätt till våld och hur man kommer bort från de kulturella ryggsäckarna. Frågan är kanske inte lika mycket i fokus för medierna längre och löst sammansatta organisationer är olika mycket aktiva i olika perioder. Piteåuppropet har kanske haft sin tid och många som väcktes i samband med det har kanske gått vidare till mer formaliserade nätverk – ett sådant är Föreningen Manliga Nätverket. Det bildades av männen i Rädda barnens styrelse i slutet på 90-talet. Deras hemsida är mycket informativ och illustrerar mångfalden i frågekomplexen kring manlighet och våld. Enligt föreningens idéplattform antagen i samband med årsmötet 2005 verkan man

• för jämställdhet
• för kvinnofrid
• mot mäns våld och övergrepp

Ett medlemskap i Manliga Nätverket är en viljeyttring för att delta i en process för att bli mer medveten och för att förändra, säger man. Visionen är ett samhälle fritt från alla former av våld, förtryck och orättvisor.
På hemsidan finns mycket att hämta bl a länkar om forskningsprojekt. Där finns ett självtest om benägenhet för misshandel. En annan intressant artikel handlar om filmen Pittbullpojkarna. Det är en dokumentärfilm om manlighet som ställer frågan om – Är det manligt att lösa konflikter med våld?

Fundera och läs mer på
www.man-net.nu

text: Erica Sahlin, erica(ät)veradotter.se

Diskutera artikeln i

Forum


I alltför många vårdnadstvister utgår männen från att de ska förlora, säger Gunnar Heljestrand
I alltför många vårdnadstvister utgår männen från att de ska förlora, säger Gunnar Heljestrand