Uraohjaus motivoi koulutukseen ja työnhakuun

Norjan julkisen sektorin ylläpitämien urakeskusten käyttäjät hyötyvät selvästi uraohjauksesta, osoittaa Norjan elinikäisen oppimisen viraston Kompetanse Norgen tekemä tutkimus.

 

Uraohjauksen ansiosta ihmiset näkevät enemmän mahdollisuuksia muuttuvilla työmarkkinoilla, joilla tuttuja ammatteja katoaa ja uusia tulee tilalle. 

Tutkimukseen vastasi 3274 henkilöä, jotka olivat käyttäneet uraohjauspalveluita julkisen sektorin urakeskuksissa vuoden 2016 aikana.  

Valtaosa vastaajista on yli 19-vuotiaita. Heistä 80 % on sitä mieltä, että ohjaus selvitti heidän kuvaansa tarjolla olevista koulutus- ja työmahdollisuuksista, ja 92 % on sitä mieltä, että ohjaaja antoi heille uusia näkökulmia.

Lue lisää tutkimuksesta (norjaksi)