Utålmodig venten på bedre vejledning

 

Utålmodig venten på bedre vejledning

Karrierevejledning over telefonen efter aftensmaden. Bedre brug af it i vejledningen. Professionel sparring ude på arbejdspladserne af medarbejdere, der er truet på deres job eller af andre grunde måske overvejer karriereskift. Det er nogle af visionerne, der rør sig i organisationer og det danske vejledermiljø, mens man utålmodigt venter på en reform af voksenvejledningen.
Spørgsmål som øget professionalisering, større uafhængighed af de enkelte institutioner og nytænkning af metoder, der i højere grad kan bringe vejledningen inden for på arbejdspladser og ud i fx foreningslivet har længe rørt sig i debatten om vejledningen i Danmark. I snart tre år har politikerne varslet en reform af vejledningsområdet. Men blandt andet på grund af den omfattende kommunal- og strukturreform, som er i gang, er reformen af voksenvejledningen udskudt til efter 2007.
Imens efterlyser organisationer og fagfolk hurtigere politisk aktion og lufter deres forslag til forbedringer. Hidtil uden resultat.

Måske lære af England

I foråret fremsatte Funktionærer og Tjenestemændenes Fællesråd et forslag til model for vejledningen, inspireret af engelske erfaringer. Her har millioner af voksne, ikke mindst kortuddannede, de senere år benyttet sig af regionale callcentre, der tilbyder uafhængig karriere- og uddannelsesvejledning. Centrene har tilknyttet både almene og specialiserede vejledere og samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner.
Peter Plant, der er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og forsker i vejledning, mener også, der er inspiration at hente i blandt andet de engelske erfaringer.
- En af de største udfordringer er at få vejledningen ud af kontorerne, derud hvor folk færdes. Det er blandt andet i hjemmene, i foreninger og på arbejdspladserne. Vi bør tænke i helt nye baner for, hvordan vi kan sammensmelte den professionelle, formaliserede vejledning med den uformelle vejledning, der dagligt finder sted mellem en tillidsrepræsentant og hans kolleger på en arbejdsplads eller ledige, der har dannet et fælles netværk eksempelvis.

Peter Plant
-En af de største udfordringer er at få vejledningen ud af kontorerne, mener Peter Plant, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Et væld af aktører

Adgangen til vejledningen kan desuden styrkes væsentligt, hvis teknologien bruges mere innovativt, påpeger Peter Plant. For eksempel ved at oprette callcentre, der også har åbent, når folk har fri, og tilbyder vejledning på flere niveauer. Understøttet af webportaler og tilbud om personlig samtale, når der er behov for det.
Den kommende reform vil næppe ændre stort ved den eksisterende struktur for voksenvejledningen, der er kendetegnet ved et væld af lokale og regionale aktører, vurderer vejledningsforskeren.
- Vi vil formentlig se, at nogle organisationer og uddannelsesinstitutioner finder sammen om en bedre koordinering af indsatsen. Men ønsket om en grundlæggende mere uafhængig vejledning bliver næppe opfyldt. Dertil er der for mange forskellige interesser involveret fra ministerier, organisationer og lokale aktører. Risikoen for, at reformen ikke ændrer ved ret meget, er bestemt til stede, siger Peter Plant.

Text: Karen Brygmann, journalist