Utbilda rätt – satsa på framtidsanalys

Concordia i finländska Österbotten är ett utvecklingsbolag mitt i en företagsstinn region. Här arbetar man hårt med att sammanföra utbildare och företag som tillsammans kan möta framtidens behov av arbetskraft.
– Kvarkenregionen har enorm potential att bli Europas nästa utvecklingsområde, säger regionutvecklaren Fredrik Sandelin.

 
 Utbilda rätt – satsa på framtidsanalys Regionutvecklare Fredrik Sandelin tror på lokalt samarbete när det gäller att utbilda för framtidens behov. Foto: Från Optimas och Concordias bildbanker

Fredrik Sandelin sprudlar när han berättar om sitt mångskiftande arbete vid det lokala utvecklingsbolaget Concordia. Han var tidigare rektor inom grundskolan. Sedan fyra år tillbaka arbetar han för att utveckla Jakobstadsregionen. Det lokala utvecklingscentret finns i Österbotten i Finland och omfattar fem kommuner.

– Vi har ett diversierat näringsliv här i regionen som går som tåget. Under epidemin har vi klarat oss bäst i Finland och arbetslösheten är betydligt lägre än i övriga delar av landet. Men inom en snar framtid kommer vi att ha ett behov av 2500 nya arbetstagare och den naturliga tillväxten täcker bara hälften av behovet, säger Fredrik Sandelin.

Nu behövs erfarna vuxna arbetare

Concordia står på många ben. Personalstyrkan är förhållandevis liten. Arbetsområdena är många och förutom attraktionskraft och utbildningsfrågor, arbetar man med företagsrådgivning, regionmarknadsföring och en mängd olika projekt inom bland annat hållbarhet och cirkulärekonomi.

Länkar till Concordia och Jakobstadsregionen:

Landing Page för livskvalitet i Jakobstadsregionen

Om arbetet med talangattraktion & pågående projekt

Verktygsback

Concordiaas YouTubekanal och regionfilmen

Jakostadsregionen är ett av landets tätaste småföretagsområden. Området har många likheter med svenska Västerbotten som ligger mittemot på andra sidan Kvarken.

– Skillnaden är att vi inte har några riktigt stora industrier. De företag som finns är små och medelstora verkar främst inom livsmedels-, pappers-, plast och metall- och båtindustrin. En tydlig trend i den här regionen är företag som ropar efter erfarna vuxna arbetstagare med specifikt och nischat kunnande.

– Ett verktyg på vägen är modulbaserade tilläggsutbildningar som företagen själva erbjuder eller ordnar i samarbete med olika aktörer, säger Fredrik Sandelin.

En ingenjör som bygger lustyachter

Konkret kan en modulbaserad snabbutbildning handla om en yrkesverksam ingenjör som studerar 20–40 studiepoäng med inriktning inom båtbranschen. I trakten tillverkar man lustyachter och därför är specifikt ingenjörskunnande viktigt inom exempelvis det här området.

– Concordia fungerar som en koordinator och vi har starka kontakter till näringslivet, yrkesskolorna och yrkeshögskolorna. Ibland kan det handla om att vi även lobbar för finansiering från kommuner och företag, säger Fredrik Sandelin.

På den årligt återkommande OptiCareer Day träffar ett fyrtiotal företag blivande arbetskraft på Optima På den årligt återkommande OptiCareer Day träffar ett fyrtiotal företag blivande arbetskraft på Optima. Foto: Från Optimas och Concordias bildbanker

Han räknar upp en lång lista på konkreta verktyg som används för att utbildare och företag ska kunna dra nytta av varandra. Det är enkäter, näringslivsmässor, mötesplatser, klimatstrategier, färdplaner för cirkulärekonomi med mera.

– Allt bildar en helhet där målsättningen är att regionen ska utvecklas och må bra. En förutsättning är att man har rätt utbildade människor som vill stanna kvar, eller som vill flytta till regionen efter avslutad utbildning på annan ort.

- Læs også artiklen Yrkesutbildare spår framtiden med hjälp av lokala krafter.

Företagen vill ha innovativa blåoveraller

– Det är en klar trend att företagen inte bara vill ha människor som kan sitt yrke. Man vill ha människor med starkt innovationstänk, oavsett yrke och arbetsuppgifter. Fredrik Sandelin ger ett exempel.

– När du står vid en maskin i en hall förväntas du inte bara stå där och arbeta. Du behöver vara en innovativ person som genast ser hur man till exempel kan minska eventuellt svinn. För att uppnå de kompetenser som arbetslivet nu efterfrågar krävs kontinuerlig kompetenshöjning av personalen. Här finns Concordia som ett kitt mellan utbildningsinstitutionerna och näringslivet. Fredrik Sandelin är som en spindel i ett snabbt växande nätverk.

– Vi kommer inte att kunna robotisera bort hela segmentet med produktionspersonal. Det är en sak som är säker, och behovet av livslångt lärande kommer inte heller att minska.