Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

 
Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund Maskot/Folio

I uppdraget vill regeringen att skolverket går igenom innehållet i de kurser som idag finns inom den grundläggande utbildningen för vuxna för att se om de motsvarar de behov och förutsättningar som finns hos de nyanlända med kort tidigare utbildning. Dagens kursutbud kan därmed komma att ändras och kompletteras. Regeringen vill också att utbildningen för de nyanlända med kort tidigare utbildning ska kunna bedrivas hela dagar och då med en kombination av svenskstudier och andra relevanta kurser. Bakgrunden till uppdraget är migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och alliansens partier 2015 om möjligheten att införa utbildningsplikt för de nyanlända som inte har utbildning motsvarande grundskolekompetens.

Läs mer