Utbildning och kunskap nordiska prioriteter

 
Alexander Stubb och Helle Thorning-Schmidt Johannes Jansson/norden.org Alexander Stubb och Helle Thorning-Schmidt

Utbildning prioriteras högt när de nordiska ministrarna möts på den 66:e nordiska sessionen i Stockholm. Vid öppningsmötet sa Danmarks statsminister Helle Thorning Schmidt att utbildning för många är själva fundamentet för välfärden.

Sveriges nytillträdde statsminister Stefan Löfvén berättade att han hade erfarenhet av nordiskt samarbete från sin tid inom fackföreningsrörelsen.

– Och min övertygelse är att goda lösningar på frågor som rör utbildning, integration och arbetsmarknad är avgörande för en starkare global position, sa Löfvén.

De nordiska samarbetsministrarna godkände också en gemensam strategi för positionering och profilering internationellt. Strategin består av fem profilområden: Den nordiska modellen, Norden som kunskapssamhälle, Nordisk kreativitet och Nordens kultur och natur.

Läs mer