Utbildningen för vuxna invandrare i läs- och skrivfärdigheter som del av utbildningssystemet i Finland

 
Utbildningen för vuxna invandrare i läs- och skrivfärdigheter som del av utbildningssystemet i Finland pxhere.com

Finlands nuvarande regeringens mål är att påskynda invandrarnas övergång till utbildning och arbetsliv samt att sänka hindren för integrationsutbildning och utbildningar som följer detta. Därmed blev den läs- och skrivutbildning som tidigare anordnats inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde en del av undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Syftet är att skapa bestående och förutsägbara modeller för studier i läs- och skrivfärdigheter som anknyter till det övriga utbildningssystemet. Utbildningsstyrelsen gav i december 2017 en läroplansrekommendation om läsundervisning för vuxna invandrare inom fritt bildningsarbete. Den nya utbildningen ingår i en större reform där läs- och skrivundervisningen för vuxna invandrare.

Läs hela bloggen på EPALE her.