Utbildnings- och forskningsministerrådet tog upp högskolesamarbetet

 
Under ministermötet diskuterade man bl.a. en friare forskningsfinansiering över de nordiska gränserna samt ett tätare nordiskt högskolesamarbete mellan ministerrådet och universitetens nordiska organisation Nordiskt Universitetssamarbete (NUS).
Ministrarna förlängde avtalet om tillgång till nordisk högskoleutbildning till 2015. Genom avtalet vill man förbättra möjligheterna att söka sig till högskoleutbildning i ett annat nordiskt land.
 
Läs mer på Norden.org