Utbildningsaktörer får 185 miljoner för utbyten utomlands

Universitets- och högskolerådet (UHR) beviljar skolor, yrkes- och vuxenutbildningar i Sverige totalt närmare 62 miljoner kronor för utbyten i Europa.

 

Dessutom får landets universitet och högskolor drygt 124 miljoner kronor – pengar som ska gå till internationella studentutbyten och kompetensutveckling för personal. Pengarna beviljas inom Erasmus+, EU:s program för europeiskt samarbete inom ut­bildning, ungdom och idrott. Programmet ska bidra till att möta de utmaningar som Europa står inför, till exempel mottagandet av nyanlända och den höga ungdomsarbetslösheten.

– Det är väldigt roligt att så många organisationer i Sverige vill delta i Erasmus+ i år, säger Maria Linna Angestav, avdelningschef på UHR. Internationella utbyten och praktik ger värdefull kompetens i en allt mer globaliserad värld och betyder mycket för både organisationers och enskilda personers utveckling.

Läs mer

Källa: Universitets- och högskolerådet