Utbildningsexporten påskyndas med en gemensam vägkarta

Den finländska utbildningsexporten påskyndas bl.a. genom att produktifiera utbildningstjänster, öka samarbetet och avlägsna hinder för utbildningsexport.

 
Åtgärder som ska främja utbildningsexport är samlade i en vägkarta för utbildningsexport 2016-2019 som publicerades av undervisnings- och kulturministeriet den 15 mars.

Enligt undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen väcker den finländska utbildningen stort intresse internationellt och det finns goda tillväxtmöjligheter inom utbildningsexporten. Ministeriet siktar på att öka omsättningen för branschens aktörer med en tredjedel fram till 2018.