Utbildningsnivån går i arv

Den senaste OECD-rapporten visar att föräldrars utbildningsnivå fortfarande i hög grad påverkar individens utbildningsstig.

 
Rapporten innehåller genomgångar av 46 länder Rapporten innehåller genomgångar av 46 länder

Den färska rapporten Education at a glance visar att utbildningsnivån över lag höjts rejält under de senaste årtiondena, men att höjningen inte är lika för alla i samhället. Detta gäller också Finland

De som förlorar

Vissa grupper har halkat särskilt mycket efter. Det handlar till exempel om nyanlända, där föräldrarnas låga utbildningsnivå reflekterar nästa generations deltagande i utbildning. Även barn till infödda finländare med en utsatt socio-ekonomisk ställning fortsätter att vara frånvarande inom utbildning. Det sociala arvet är med andra ord fortfarande en stark faktor.

Åtgärder

Hösten 2018 har regeringen beslutat om extra stödåtgärder för att vända på trenden inom de mest utsatta grupperna. Här har folkbildningen givits ett specialuppdrag.

Läs mera her. 

Källa: Utbildningsstyrelsen