Utbildningsnivån sjunker

Finland går i fel riktning, enligt rapport från oberoende råd.

 

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken lanserade sin årliga utvärdering förra veckan. Resultatet är en svidande kritik av regeringens utbildningspolitik. Trots uttalade målsättningar om att höja utbildningsnivån går Finland nedåt i internationella jämförelser. Rådets slutsatser får stöd av flera fakförbund, som bland annat kritiserat den nya ”aktiveringsmallen” för arbetslösa och krävt att utbildning görs till en centralare del av modellen.

Läs mer

Källa: Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken