Utbudet av yrkesutbildning allokeras enligt regionernas och branschernas behov

 

Tillgången till yrkesutbildningen i förhållande till åldersgruppen kommer att förbättras i de flesta landskap och speciellt i sådana där utbildningsutbudet har varit knappt. Förslaget innebär dock också en betydande minskning av studerandeplaster i flera områden, vilket kommer att ställa anordnare av utbildning inför betydande utmaningar.
Ministeriet ber anordnare av utbildning och övriga intressentgrupper om kommentarer till sitt förslag till utgången av 2012.

Läs mera på Minedu.fi