Utdanning er mulighet

Tiltak for å møte arbeidssøkernes behov og motivere dem til å søke formell utdanning og dermed styrke sin stilling på arbeidsmarkedet.

 
Foto: Lubos Houska Foto: Lubos Houska

Den islandske regjeringen har bestemt at arbeidssøker kan kombinere dagpenger med utdanning. Tiltaket er en del av forslag om utdanning- og arbeidsmarkedstiltak som er bevilget 6,2 milliarder islandske kroner.

Midlene skal gjøre det mulig for opptil 3.000 arbeidssøkende som har vært uten arbeid i seks måneder eller lengere, at registrere seg i utdanning våren 2021, høsten 2021 eller våren 2022, og kombinere dagpenge og utdanning det første semesteret.

Rundt halvdelen av de som har vært uten arbeid i seks måneder eller mer har kun grunnutdanning. Over 500 millioner er dedikerte i tiltak for å øke antall deltakere i voksnes læring ved livslang læringssentrene i samarbeid med arbeidsdirektoratet og Utdanningsfondet.