Utdanning er nøkkelen til å styrke kvinners maktposisjon

 

(14.03.2014)
Nordisk Ministerråd og nordiske ministrer for likestilling arrangerte i går et åpent møte om utdanning som en vei å gå til likestilling mellom kjønnene og styrking av kvinners makt. Møtet var et ledd i konferansen til FNs kvinneutvalg. Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister på Island, leder NMRs ministerutvalg for likestilling i 2014.

På møtet understreket Eygló Harðardóttir at likestilling er en stor interessesak for begge kjønn og at det er viktig at menn deltar mer aktivt i diskusjoner om likestilling. “ Vi må styrke utdanning om likestilling på alle skoletrinn, vi må få flere menn inn i pleie- og undervisningsarbeid, vi må utfordre de herskende ideene om hav som betraktes som “passelig” yrkesarena for kvinner og menn og vi må bruke alle midler for å endre både menn og kvinners tenkning omkring dette temaet.

Spesielt invitert gjest til møtet var direktøren for UN Woman, Phumzile Mlambo-Ngcuka. Det ble diskutert hvordan det er mulig å bruke strategiske beslutninger innenfor utdanning for å forbedre likestillingen i Norden og bruke nordisk samarbeid til å bidra til mer utdanning og styrking av kvinners makt i andre verdensdeler.

 

De nordiske landenes bidrar er høyt verdsatt.  

Phumzile Mlambo-Ngcuka takket de nordiske myndighetene for en stor finansiell og politisk støtte til UN Women´s arbeid, men 43 % av det totale bidraget til organisasjonens utviklingsfond kommer fra de nordiske landene. De nordiske landene har vektlagt et tett samarbeid med UN Women på grunn av den pågående 

revideringen av FNs tusenårs mål og revidering av virksomhetsplanen fra Peking i 1995. Mlambo-Ngcuka understreket at utdanning er nøkkelen til å styrke kvinners maktposisjon og at det er en direkte relasjon mellom høyere utdanningsnivå hos nasjonene og en sunn fruktbarhet blant kvinner og et liv uten voldsbruk. Selv om barnas tilgang til utdanning i utviklingslandene har blitt bedre viser nye rapporter at gutter fortsatt har større sannsynlighet enn jenter til å gå i skole.

I 2015 vil de nordiske landene i samarbeid med UN Women sette fokus på de viktigste sakene i virksomhetsplanen fra Peking og oppfordre FNs medlemsland til å evaluere hvordan aktivitetene har gått.

På møtet understreket de nordiske ministerene sin vilje til å integrere likestilling mellom kjønnene i de bærekraftige utviklingsmålene som vil etterfølge FNs tusenårs mål i 2015. Det er også ministerenes vilje å sette inn et spesielt mål om kvinners rettigheter og styrking av kvinners maktposisjon, med spesiell vektlegging av økonomiske og politiske rettigheter, handlinger mot kjønnsbunden vold og bedre kjønns- og fruktbarhetshelse.

 

Den viktigste utfordringen  

De nordiske ministerene er enige i at kjønnsbundet utdanningsvalg og yrkesvalg er den mest påtrengende utfordringen i likestillings saken i dag. Der er det murer som må knuses for å fjerne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.

Kjønnsbunden vold er også et problem som krever systemendringer og en kritisk diskusjon om menns og kvinners kjønnsroller.

 

(Artikkelen stod på hjemmesiden til det islandske velferdsministeriet 14.03.2014 - oversatt av Albert Einarsson)