Utdanning for havets helter?

 

En av grunnene kan være at det i tidligere århundrer var et som-far-så-sønn-yrke, det vil si at sønnene ble opplært av sin far. Det gjaldt hele prosessen, fra bygging av båter, framstilling av fiskeredskaper, navigasjon og behandling av råvarer. Kvinnelige fiskere omtales også i tidligere århundrer, men det er ikke sannsynelig at de var med på havfiske. Det var nok mer vanlig at kvinner drev med såkalt hjemmefiske når mannen var ute på havet. På hjemmefisket kan også barn ha vært med for å hjelpe til. Alle lærte det som skulle til.
I de siste årene har man vært oppmerksom på hvor få utdanningsmuligheter det er for fiskere og sjøfolk. Båtbygging kan man lære, og man kan utdanne seg til skipsmekaniker, skipper og kaptein. Og det finnes også utdanning i fiskeindustri på universitetsnivå. Det er diskutert om man kunne gjøre utdanning tilknyttet fiskeri mer tiltrekkende, og legge særlig vekt på å forbedre imaget som arbeid med fisk og fiskeri har. Forberedelsene til en linje i videregående skole er i gang. Men det er tynt med tilbud for voksne, ingen allmennutdanning, ingenting om kvalitet og behandling av råvaren. Dette vil to av landets Livslang læring-sentra prøve å råde bot på, og de har skreddersydd tilbud til fiskere og sjøfolk.

Nye tider, ny teknikk og viten

På Akureyri ligger Símey, og de som arbeider der mener at fjernundervisning kan være en god og anvendbar måte å undervise til sjøs. I samtale med Valgeir Magnússon, studieveileder og leder av prosjektet, kom det fram at fjernundervisning alene ikke duger helt. – Vi laget ett skreddersydd tilbud for en bestemt besetning, om bord på Brimnes RE i fjor, og vi valgte å kalle det Bølgebryteren. Da avtalte vi med rederiet at de som ønsket å være med på kurset, kunne ta undervisningssesjoner hele den dagen skipet seilte fra havn, i tillegg til fjernundervisningsopplegget. Derimellom arbeidet de til sjøs med diverse oppgaver og var i forbindelse med lærerne via e-post. Arbeidet er i tørner, og innimellom kan de lærende hjelpe hverandre med oppgaveløsning. Bølgebryteren tok ikke bare over basisutdanning i islandsk, informasjonsteknologi og fagrelaterte emner som sikkerhet og kvalitet, men det ble også lagt vekt på å forandre holdningen til læring – gjøre det lettere å ta fatt på nye ting, lære nye metoder, lære å lære. Deltakerne fikk veiledning i bedre selvbevissthet og selvsikkerhet, samtidig som de lærte å tilegne seg stoffet på den måten som passet hver og en best. Valgeir forteller også at deltakerne raskt fant ut av å støtte hverandre og hjelpes ad.
– Til tross for at de oppsto forskjellige problemer, bl.a. at skipet ikke bare seilte fra Akureyri, men også Reykjavik, så syns vi at det gikk ganske bra. Av 12 deltakere som meldte seg på fullførte 10.
Livslang læring-senteret på Vestmannaøyene heter Viska. Som andre Livslang læring-sentra på Island har Viska vært aktiv i studie- og yrkesveiledning på arbeidsmarkedet. Arbeidet ble initiert i 2005 med prosjektet, ”Ditt valg din vei”, et samarbeidsprosjekt mellom utdanningsdepartementet, Arbeidslivets opplæringssenter, LO, NHO og Livslang læring-sentrene i Island. Dette er beskrevet i Dialog særutgave: Læring i arbeidslivet, november 2006.

Veiledning på arbeidsplassen – også til sjøs

Veileder hos Viska er Sólrún Bergþórsdóttir. Hun har banket på hos forskjellige bedrifter, presentert veiledningen og tilbudet om privatsamtale, og har etter hvert fått ganske mange voksne i gang med studier av en eller annen art. Det var likevel en gruppe de savnet; sjøfolk. Derfor satte de i gang arbeid med å lage en presentasjon av tilbudet på DVD. Det har tatt over ett år, men i neste måned blir den ferdig og distribusjonen kan settes i gang. Vi gir Sólrún ordet:
- I denne presentasjonen får sjøfolkene vite hva tjenesten innebærer og hvilke muligheter den kan åpne. Jeg har også intervjuet fire sjømenn som alle deltar i en eller annen form for læring. Tre arbeider til sjøs og har deltatt i fjernundervisning og vanlig undervisning med det formål å øke sine rettigheter til sjøs. Den fjerde ble på grunn av sykdom nødt til å gå i land og fant da ut at hans utdanning som styrmann ikke kunne brukes til noe på arbeidsmarkedet. Han fikk kveldsutdanning som gav han arbeid. På DVD-en presenteres utdanningsfondet, Sjómennt og Livslang læring-sentrene rundt om i landet, slik at sjøfolk kan søke veiledning der de kommer til havn. Sólrún tar mastergrad i veiledning ved Islands universitet. Hun skal i gang med sin avsluttende oppgave, og forteller at arbeidet med disken har inspirert henne til å undersøke sjøfolk litt nærmere. Hun ønsker å forske i sjømenns holdning til læring og hvilke muligheter og hindringer for læring ved siden av arbeid.
- Jeg er også interessert i å legge frem bestemte forslag om hvordan læring kan bli mer tilgjengelig for sjøfolk, avslutter Sólrún Bergþórsdóttir. Vi ønsker henne lykke til og gleder oss til å lese oppgaven når den er ferdig.