Utdanning for holdbar utvikling

Tyve voksne fra hele Norden deltar på den nordiske utdanningen for bærekraftig utvikling. Interessen har vært stor, og 10 gode søkere havnet på venteliste. Utdanningen finansieres av Nordisk Ministerråd og er utviklet i en arbeidsgruppe i NVL.

 

Hva skjer?
Deltakerne møtes fire ganger over tre dager i forskjellige land; Norge (Oslo), Danmark (Samsø), Island og Finland. Samlingene kombinerer teori og praksis, deltakerne deler erfaringer og kunnskap, diskuterer, presenterer sine lokale prosjekter og veileder hverandre.
Hvorfor?
Målet med utdanningen er sammen å utvikle pedagogiske metoder for hvordan vi kan motivere og inspirere enkeltmennesker og nærmiljøet til å bidra til en bærekraftig framtid.
Hvem
Målgruppen er undervisere, medarbeidere, ledere og andre som ønsker kunnskap og nye formidlings metoder og få inspirasjon til å utvikle nærmiljøene. De er med.

NVLs nettverk og arbeidsgruppe for kunnskap for bærekraftig utvikling:

Tove Holm, Finland, Sykli , Environmental School of Finland
Kirsten Paaby, Norge, Stiftelsen Idébanken
Caitlin Wilson, Island, Landvernd
Henrika Nordin, Finland, Bildningsalliansen
Malene Lunden, Danmark, Samsø Energiakademi
Miriam Sannum, Sverige, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland 
Brita Phuthi, Norge, Folkehøgskolerådet
Ellen Stavlund, Norge, NVL og Voksenopplæringsforbundet

 

Deltaker samlinger
Oslo                      14. – 16. mars
Samsø                  13. -  15. juni
Island                   14. – 15. september (13. og 16. er reisedager)
Finland                 21. - 23. november

 

Hvorfor en nordisk utdanning?
Nordisk Ministerråd har som visjon at Norden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. Rådet ønsker blant annet gjennom samarbeid å styrke en nordisk strategi for bærekraftig utvikling. De nordiske landene har lang tradisjon for tillitsbasert samarbeid, og har flere felles verdier som demokrati, menneskerettigheter og bæredyktighet. (fra samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning –  gældende fra 2015)

 

      

Ansvarlige for Utdanning for bærekraftig utvikling: Bak fra venstre, Kirsten Paaby, Ellen Stavlund, Malene Lundén, Foran fra v. Caitlin Wilson, Tove Holm og Miriam Sannum


Glimt fra samlingen i Oslo