Utdanning for reineiere på flyttefot!

 
Det har allerede kommet inn 36 søknader på de 20 studieplassene. Studiet er nettbasert og gjennomføres som fjernundervisning. Prosjektleder for studiet, Mathis P. Bongo, legger vekt på at studiet skal være så fleksibelt som mulig, blant annet vil alle studentene ha individuell studieprogresjon, de bestemmer altså selv når og hvor mye de studerer til enhver tid. Her har samisk høgskole utviklet noe ganske unikt for en målgruppe som i større grad enn andre trenger tilpasninger for å kunne delta i utdanning og læring. Dette burde være et eksempel mange utdannere kunne lære noe av.
Les mer her: www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6847301
Samisk høgskole: www.samiskhs.no