Utdanning, forskning og innovasjon medisin i krisen

 

Arbeidsløsheten øker. Tallene for arbeidsløse har i de siste årene vært under 2 % men nå stiger de i raskt tempo og regnes i starten av desember til å være nærmere 4 %. Det betyr at det er over åtte tusen islendinger som er registrert arbeidsløse. Vi må tilbake til år 2003 for å finne samsvarende tall. Nå blir det tid for å satse på utdanning, forskning og innovasjon. Når et lite samfunn står foran økt arbeidsløshet og ”brain drain” er det uhyre viktig å la kunnskapen strømme fritt. Å utdanne folket. Åpne mulighetene, for etterutdanning, videreutdanning, universitetsutdanning, ny utdanning, ja, utdanning i enhver form.

Utvalg for å overvåke situasjonen

Som abonnenter av NVL’s nyhetsbrev kunne lese i siste brev har FA Arbeidslivets opplæringssenter opprettet et spesielt kriseutvalg på grunn av den vanskelige situasjonen på arbeidsmarkedet. Utvalget er sammensatt av representanter fra ASI (LO i Island) SA (Næringslivets hovedorganisasjon i Island) Arbeidsdirektoratet, Utdanningsdepartementet, Rådet for yrkesopplæring og andre opplæringsansvarlige. Gruppens hovedmål er å følge med utviklingen og møte de særlige behov som oppstår for veiledning, rådgivning og utdannelse. Målgruppen er de kortutdannete som mister arbeidet i de trange tider som rår i Islands økonomi. Det er samarbeidet med livslang læringssentra rundt i landet som gjør det mulig at tilby gruppen veiledning og passende utdanningstilbud.

Livslang læringssentra: nye veier for kortutdannete

Sentrene har etter hvert opparbeidet en del erfaring i å veilede og gi råd til kortutdannete og arbeidsløse. Det er klart at det vil forekomme store forandringer i mange menneskers liv den nærmeste tiden, nå begynner innvirkningene å vise seg og et stort antall personer har mistet arbeidet. Det er ofte en stor påkjenning og det kan være vanskelig å se utveiene når grunnlaget er vekk. Men da er det er svært viktig å huske at nye muligheter vil dukke opp og det er betydningsfullt å tenke nøye etter. Sentrene byr på veiledning hos en studie- og yrkesveileder. Denne veiledningen er åpen for alle og koster ingenting. Mange av dem som er rammet av krisen kan benytte tilbudet for å overveie sin situasjon og bli klar over utveiene og evaluere sine muligheter. Flere personer har byttet arbeidsområde og er kommet på nye baner og har funnet en annen livsvei etter å ha kartlagt sine interesser og evner.

Økt tilbud på kort utdanning

I flere av sentra er det intensjoner om å øke tilbudet av korte utdanninger, som tar fra en til tre måneder. Det passer mange som ikke vil forplikte seg til studier over lengre tid. Disse tilbudene kan innebære allmenne fag som lesing, skriving, matematikk, og it- kunnskap men også yrkesrettet utdanning. Undervisningen foregår for det meste i dagtimene og skulle derfor gjerne passe for de som har mistet arbeidet og vil bruke tiden til de finner et nytt. Men finner de ikke nytt arbeid, er det mulig å fortsette med utdanning hvis de stadig er interessert i det.

Ekstraordinær søknadsfrist på Universitetene

Universitetene i Island tar vanligvis bare i mot søknader om våren. Men på grunn av situasjonen har fire av åtte universiteter på Island gått ut og annonsert ekstraordinær frist for nye søknader. Islands Universitet, Universitetet i Reykjavik, Universitetet i Akureyri og Universitetet på Bifröst har allerede i begynnelsen av desember mottatt knapt 2000 søknader om fulltids studier i det nye år 2009. De forventer at søknadene holder på med å strømme inn til midten av desember når fristen utløper. Ved Islands Universitet er omtrent halvparten av søknadene om videregående studier. Den 2. Desember var 477 søknader om videregående studier mottatt, nesten fem ganger flere enn hele siste år. Av de 477 er det 40 søkere som ønsker å ta doktorgrad. Og det er mer å hente.

Skatt for fremtiden

Er navnet på et tre års prosjekt som Kristín Ingólfsdóttir, rektor for Islands Universitet, HÍ, introduserte den 1. desember når Islendingene feiret 90 års selvstyre. Prosjektet skal avsluttes den 1. desember år 2011 når universitetet blir 100.år. Hovedmålet er at fremme utviklingen av forskning, og innovativt samarbeid med arbeidslivet i landet og støtte innovasjon på alle områder. Aldri før har det vært så viktig å ha en sterk forskningsinstitusjon som HÍ. Det er nøkkelen til å drive et kunnskapsbasert samfunn og kan forhindre at vi mister kloke hoder ut av landet. Prosjektets navn er henvisning til på den ene siden alle de sterke ressursene som bor i de ansatte ved universitetet og i fremtidens generasjoner av studenter. Og på den andre siden viser navnet til at kostnadene ved å drive vitenskap er store, men de kan skape grunnlaget for en verdifull skatt.

Folkets universitet

Heter prosjektet Universitetet på Akureyri, HA lanserte nylig. Målsettingen er at åpne tilgang til universitetets spesialister. Fra prosjektet hjemmeside www.unak.is/?d=20&m=forsida kan man sende forespørsler til forskere som arbeider med ressurs vitenskap, økonomi, helse og sosialfag, jus og pedagogikk. Folk er oppfordret til å anvende denne muligheten for å sende inn spørsmål tilknyttet situasjonen i samfunnet enn videre til å innsende nye ideer som forskere kan arbeide videre med. På siden kan man følge med arbeidet og der er allerede en lang liste over innovative prosjekt som er satt i gang eller er ved å komme i gang. Universitetet inviterer også til en rekke ukentlige forelesninger hvor forskere forteller om sine prosjekter og utdyper ideer. Artikler som er blitt publiserte i magasiner og aviser, etter ansatte ved HA er også publisert på hjemmesiden.