Utdanning i fengsler

På det nylig avsluttede vårsemester deltok 59 fanger i to fengsler på Island registrerte i forskjellige studier ved Sørlandets videregående skole. De innsatte fullførte kurser til totalt 162 studiepoeng.

 

Sørlandets videregående skole har de siste årene hatt ansvaret for utdanning på fengslene på Hraun og Sogn, men undervisningen foregår enten igjennom fjernundervisning eller i fengslene. Otte lærere har undervist i fengslene mens flere var involvert i fjernundervisningen. I tillegg arbeider en utdannings leder og en studieveileder med utdanningen for fanger. Fangenes resultat i fullførte kurs var utmerket. 

Mer på islandsk: www.sunnlenska.is/frettir/12193.html 
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
 E-post: sigrunkri(ät)frae.is