Utdanning og sykefravær

 
Halvorsen peker på to virkemidler for å motvirke økt sykefravær og flere uføretrygdede. Det første er å styrke programmet «Basiskompetanse i arbeidslivet». Det er et opplegg for folk som har dårlige lese- og skriveferdigheter i regi av VOX. Det andre er muligheten for å ta fagbrev på arbeidsplassen. En studie fra Frisch senteret viser at hver fjerde arbeidstaker som kun har grunnskoleutdanning blir uføretrygdet i løpet av en tiårsperiode.
Les mer her: www.frisch.uio.no/main.html