Utdannings- og kulturminister bekrefter voksenopplæringens betydning

 

Den første dagen, som også var FA’s årsmøte handlet om vanskelig situasjon på islandsk arbeidsmarket, en rapport om resultatene av kurser om lese og skrivevansker. Og to læringsambassadører ble utnevnt.  I sin åpningstale bekreftet utdannings- og kulturminister Katrín Jakobsdottir voksenopplæringens betydning og at neste års tilskudd ville ikke bli skåret ned som tilskudd til annen utdanning. Enn videre sa ministeren at Althinget ville snart behandle et forslag om voksenopplæringslove. ”Voksenopplæring er tenkt for de som ikke benytter det allmenne skolesystemet av forskjellige grunne, men ønsker og styrke sin stilling og utdanne seg.” 

Ministerens åpningstale :
http://frae.is/um-fa/arsfundir/mennta-og-menningar/