Utdanningsdepartementet utlyser bevilgning til kurser i islandsk voren 2013

 

Målet for bevilgning er å gi alle som bor på Island mulighet for å beherske islandsk for å kunne være aktive medborgere. Utdanningsansvarlige og bedrifter som tilbyr sine ansatte på organisert utdanning i islandsk og er registrerte på firmaregister kan søke om støtte. Frist for søkning er til 10. januar 2013.

Mer på islandsk: www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Auglysingar/allar/nr/7281