Utdanningsdirektorat

 
Illugi Gunnarsson Illugi Gunnarsson

Alltinget har vedtatt lov om utdanningsdirektorat

Utdanningsdirektoratet skal overta arbeidet som Nasjonalt senter for evaluering av utdanning og Nasjonalt senter for læremidler har tidligere utført og i tillegg overta administrative oppgaver som nå blir utført i Utdanningsdepartementet.

«Institusjonens rolle blir omfattende, men først og fremst består den i å bidra til at islandske elever får den best mulige utdanningen og støtte økt kvalitet og sikre utvikling innen utdanning. Med dette lovforslaget  ønsker vi  å skjerpe og styrke utdanningsadministrasjonen , kvalitetsarbeid og tjenester til skolen», sa Illugi Gunnarsson utdannings- og kulturminister når han framla lovforslaget om utdanningsdirektoratet. Lovforslaget ble enstemmig vedtatt i Alltinget.

Læs mer