Utdanningsministeriet har offentliggjort to rapporter

Utdanningsministeriet har offentliggjort to rapporter: Forslag om voksenopplæring og rapport med forslag til strategiplanlegging for studie- og yrkesveiledning

 

Rapport fra prosjektgruppe om voksnes læring

Prosjektgruppen om voksnes læring la fram forslag til forbedringer og forandringer på studietilbud for voksne som ikke har fullført studier fra videregående skole. Gruppen skulle også legge fram forslag om helhetlig system for utdanning, som gjør det mulig for voksne å fullføre studier mht. å heve utdanningsnivået, egen karriere og studier med definert avsluttende eksamen.  

Link til rapport ​

Arbeidsgruppe om strategiplanlegging la fram sine forslag om framtidsvisjon, politikk og tiltak for studie- og yrkesveiledning på Island. Gruppen ble utnevnt i mai 2014. Medlemmer i gruppen var representanter fra utdannings- og kulturdepartementet, velferdsdepartementet, arbeids- og innovasjonsdepartementet og Islands veilederforening for studie- og yrkesveiledere. 

Link til rapport ​

Departementet har ovennevnte rapporter til overveielse og har ikke tatt stilling til dem og publiserer dem med forbehold.

Hentet fra departementets side 14.10. 2015 http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/8397