Utdanningsting 2010 – Holistisk utdanning i vanskelige tider

 

Tanken var at skape en viktig plattform for å få betre oversikt over situasjonen, utveksle meninger og bringe noen uoverensstemmelser i samsvar. På symposiet ble langtids strategier innen utdanning drøftet og nye studieplaner presentert.
Departementet sto for forberedelsene, men i samarbeide med representanter fra Lærernes forbund i Island, Kommunenes landsforbund, Foreningen hjem og skole og forskersamfunnet. 

Mere: www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Vefrit/3_2010.pdf