Utdanningstorg

 
Styret i Arbeidslivets opplæringssenter bestemte allerede høsten 2008 å sette i gang samråd for å forberede tiltak for å hjelpe arbeidsledige i følge av den økonomiske krisen. I samrådet sitter representanter fra Landsorganisasjonen, Næringslivets hovedorganisasjon, arbeidsministeriet, utdanningsministeriet, utdanningsfondene og flere.  Ett av de tiltak som samråd et har satt i gang  er webbsiten www.menntatorg.is.