Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Av Kariane Westrheim og Terje Manger (red.), 2012.

 

Bakgrunnen for undersøkelsen er det økende innslaget av utenlandske innsatte i fangebefolkningen. Nordisk nettverk for fengselsundervisning fikk i samarbeid med Alfarådet i 2009 støtte fra Nordplus Voksen til å utvikle et kartleggingsverktøy/intervjuguide. Intervjuguiden er nå ferdig og oversatt til norsk, dansk, engelsk, arabisk, soroni, badini, somalisk, russisk, polsk og serbisk. 

Utgitt av Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Alfarådet med støtte fra Nordplus Voksen og Nordisk nettverk for voksnes lærende (NVL).

Rapport: PDF
E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi