Utkast til regelverk om voksenopplæring

 

Utkast til regelverk om voksenopplæring er forberedt på grunnlag av lov nr. 27/2010 om voksenopplæring. Fire arbeidsgrupper med departementets ansatte og andre eksperter har forberedt regelverket siden sist på året 2010. Deres konklusjoner ble framlagt og drøftet på en konferanse om innføring av lov om voksenopplæring den 19. november 2010. Følgende har departementet sammenfattet arbeidsgruppenes konklusjon i et helhetlig utkast til regelverk som ble presentert og diskutert i grupper på departementets samarbeidsmøte med representanter fra voksenopplæringen den 24. mars 2011. Departementet anser det viktig å få tilbakemelding om utkastet fra berørte parter før regelverket blir utarbeidet i endelig versjon for utgivelse.

Utkast til regelverk på islandsk: PDF