Utländska interner i infoskugga

 

Norden

Utländska interner i infoskugga

Gøril Nøkleby, ordförande för NVL:s fängelseundervisningsnätverk, och docent Kariane Westrheim var stolta över att kunna presentera den allra första rapporten om utländska interner i nordiska fängelser.
Gøril Nøkleby, ordförande för NVL:s fängelseundervisningsnätverk, och docent Kariane Westrheim var stolta över att kunna presentera den allra första rapporten om utländska interner i nordiska fängelser.
Den första nordiska undersökningen om interner med utländsk bakgrund kommer att publiceras i december. Docent Kariane Westrheim från Universitetet i Bergen som har sammanställt den på basis av rapporter från de fem nordiska länderna beskriver den som ett exempel på fantastiskt nordiskt samarbete. Under lupp har man satt utbildning, önskningar och behov hos interner med invandrarbakgrund. Speciellt för undersökningen är att den är kvalitativ.
Läs mer »