Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

 
Text: Ingegerd Green

Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

Foto: Karin Beate Nøsterud /norden.org
Foto: Karin Beate Nøsterud /norden.org
Hur ska vi kunna behålla den nordiska välfärdsmodellen när våra gemensamma samhälleliga resurser sätts under det ökade tryck som den demografiska utvecklingen kommer att innebära? En allt äldre befolkning med höga krav på samhällelig service, vård och omsorg kombinerat med en ökande andel av befolkningen som inte är i arbetsför ålder gör att vi måste finna nya lösningar på att skapa långsiktig hållbarhet i statsfinanserna.
Läs mer »