Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

 

Foreningarna Nordens Förbund i samarbete med NVL lyfter fram tre områden som behöver seriösa framtida insatser. Dessa områden är kompetensutveckling för äldre, unga och marginalisering, inklusion och invandringsfrågor.
Idé-häftet "Demografiske udfordringer – Gode eksampler” presenterar några insatser som görs av föreningsliv och vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationer i Norden. Bli inspirerad och skicka gärna in exempel på nya lösningar för att skapa långsiktig hållbarhet i Norden!