Utmaningarna med yrkesreformen fortsätter i Finland

En enkät som lärarförbundet OAJ genomfört visar på fortsatta svårigheter i samarbetet mellan företag och yrkesutbildarinstitutioner.

 
Foto fra: https://www.oaj.fi/contentassets/f82267bcbdb949858fe33524ee3d2b57/uudistus-ilman-resursseja.pdf Foto fra: https://www.oaj.fi/contentassets/f82267bcbdb949858fe33524ee3d2b57/uudistus-ilman-resursseja.pdf

Yrkesskolereformen har nu varit igång sedan januari 2018. Liksom med alla stora reformer tar det tid för förändringarna att synas, och för problem att åtgärdas. Inom yrkesutbildningen höjdes många kritiska röster till att allt mer av själva undervisningen förlades till arbetsplatserna. Nu ger en enkät genomförd av lärarförbundet OAJ vatten på kvarnen för kritikerna. Bland annat säger sex av tio lärare att det inte finns tillräckligt med arbetsplatser som tar emot studerande. Dessutom menar 70% av lärarna som svarat på enkäten att arbetsplatserna inte har tillräckliga resurser för att handleda eller utvärdera de studerande.

– En direkt följd av reformen är att över tusen lärare har slutat. Enkäten visar att detta haft allvarliga konsekvenser. Ett fungerande samarbete med arbetsplatserna förutsätter fler lärare och mer tid för dem på arbetsplatserna, konstaterar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen