Utredning om kommunal vuxenutbildning

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har lämnat direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen.

 

Den kommunala vuxenutbildningen är en grundbult i regeringens kunskapslyft och en förutsättning för det livslånga lärandet och möjligheten att växa och växla hela livet. Nu växer komvux, och då ser vi över ett antal frågor som behöver justeras. Bland dem finns frågan om särvux fortsatt ska vara en egen skolform och hur vi ska säkerställa att lärare inom komvux får kompetensutveckling.

Läs mer