Uttalelse fra representantskapets årsmøte

 

Representantskapet i Voksenopplæringsforbundet er stolte over resultatene som ble presentert i forskningsrapporten «En ordning, et mangfold av løsninger – Forskningsprosjekt om studieforbund». Representantskapet mener at tilskuddet til studieforbund må trappes opp betydelig i årene fremover, slik at flere kan få muligheter til å lære og la seg motivere på kurs i studieforbund og frivillige organisasjoner.Les hele uttalelsen fra årsmøtet på bloggen her