Utvalg foreslår endringer i yrkesfag

Regjeringens fem yrkesfaglige utvalg har levert sine rapporter.

 
Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet. UDF Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.
Det var Kunnskapsdepartementet som nedsatte utvalgene i 2015. Nå varsler kunnskapsministeren endringer i yrkesfagene.
- Det mange fra arbeidslivet som sier det er en mismatch på en del fag. Det er lite etterspørsel etter fagbrevene og man er usikker på om fagbrevene inneholder det arbeidslivet spør om, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), til NRK.

Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er behov for 90.000 flere fagarbeidere om ti år. Tidligst til høsten legges det frem helhetlige forslag til endringer i yrkesfagene.
- Vi har bedt om råd fra de fem utvalgene, så kommer det en lang prosess hvor vi også skal ha med partene i arbeidslivet, sier kunnskapsministeren videre til NRK.
Rapportene vil bli behandlet både i de faglige rådene og i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen (SRY). Utdanningsdirektoratet skal sende en anbefaling til Kunnskapsdepartementet, som så sender et samlet forslag til endringer i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på høring i løpet av høsten.
 
Källa: Utdanningsforbundet