Utvärdering av NVL 2016

Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.

 

Några utdrag ur rapporten

NVL ska få fortsatt förtroende att driva sin verksamhet, då organisationen på olika sätt bidrar till att stärka fältet vuxnas lärande och de olika områdena för vuxenutbildning i Norden.
 
Vi rekommenderar att återanvända NVL:s organisations- och arbetsform inom andra delar av NMR då det är och har varit en stabil, utvecklande och kreativ organisering för lärande.
 
NVL har varit och är framgångsrik i att skapa nätverk utifrån relevant problematik och områden samt att engagera med befintliga andra aktörer så att NVL:s röst finns i många sammanhang.
 
Vidare vill vi påpeka vikten av att inte endast se till vad som produceras inom nätverken utan även att de olika nätverken och de problem som de riktar in sig mot medför att vuxnas lärande problematiseras på ett innovativt sätt.

 

Läs rapporten