Utvärderingen av utbildningen genomförs med nya krafter

 

Rådet för utbildningsutvärdering är ett självständigt sakkunnigorgan för utvärdering av utbildning och har till uppgift att utvärdera utbildning och inlärning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet samt vuxenutbildning. Sekretariatet bereder och verkställer rådets beslut och utgör administrativt ett fristående institut vid Jyväskylä universitet.
Den nya regeringen vill förstärka utbildningsutvärderingen genom en fusion av nationella utvärderingsinstanser till ett Center för utbildningsevaluering. Detta innebär extra utmaningar för det nya Rådet för utbildningsutvärdering.

Läs mera: www.edev.fi/portal/ruotsiksi