Utvecklingsområden för Kriminalvårdens vuxenutbildning

 

– Många intagna har bristfällig utbildning, inlärningssvårigheter och negativa skolerfarenheter. Det är väsentligt att studierna inte leder till nya misslyckanden. Därför behöver eventuella studiesvårigheter klarläggas och undervisningen anpassas efter den studerandes behov och förutsättningar. Som det ser ut nu är undervisningen för generellt upplagd, säger Anette Bergstrand, projektledare, Skolinspektionen.

Läs mer på Skolinspektionen.se