Uudesta väestölaskennasta ensimmäisiä tuloksia

 

Alustavat tulokset antavat paljon tiivistettyä tietoa Färsaarten väestöstä vuodelta 2011 ja osoittavat, että yhteiskunnassa on tapahtunut suuria muutoksia edellisen, vuonna 1977 tehdyn väestönlaskennan jälkeen. Tilastoissa on kartoitettu mm. Färsaarten asukkaiden koulutustasoa, väestörakennetta ja elinikäistä oppimista. Erityisesti naisten ja nuorten koulutustaso on noussut huomattavasti edelliseen väestönlaskentaan verrattuna.

Lisää aiheesta fäärin ja englannin kielillä linkeistä: http://manntal.fo/forsida ja www.hagstova.fo.