Uudet erikoistumiskoulutukset käynnistyvät

 

Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoista koulutusta, joka on suunnattu työkokemusta jo hankkineille korkeakoulutetuille henkilöille. Koulutuksen tarkoituksena on edistää korkeakoulutettujen ammatillista kehitystä ja syventää heidän erityisosaamistaan. 

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat järjestää erikoistumiskoulutuksia koulutusvastuidensa mukaisesti. Koulutuksen tulee olla läheisesti sidoksissa työelämään ja antaa sellaista osaamista, jota korkeakoulutetut henkilöt tarvitsevat vaativissa asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen vähimmäislaajuus on 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutuksia koskevat asetusmuutokset tulivat voimaan vuoden alussa. 

Lisää aiheesta