Uudet liikkuvuusohjelmat vahvistavat pohjoismais-balttilaista yhteistyötä

 
Pohjoismais-balttilainen julkishallinnon liikkuvuusohjelma myöntää taloudellista tukea valtion virkamiehille ja muille julkisen sektorin työntekijöille. Ohjelmaa hallinnoi Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron-toimisto.
www.norden.ee
Pohjoismais-balttilainen elinkeinoelämän ja teollisuuden liikkuvuusohjelma myöntää taloudellista tukea elinkeinoelämän ja teollisuuden eri toimijoille. Ohjelmaa hallinnoi Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian-toimisto.
www.norden.lv
Pohjoismais-balttilainen kulttuurialan liikkuvuusohjelma tukee pitkä- ja lyhytaikaisten verkostojen rakentamista, taiteilija-asuntoja ja taiteen ja kulttuurin ammattilaisten liikkuvuutta. Ohjelma jatkuu 2009–2011, ja sitä hallinnoi Suomessa sijaitseva Pohjoismainen kulttuuripiste. 
www.kknord.org
Lisätietoa...