Uudet opetussuunnitelmat

 

Opetussuunnitelmat heijastavat uutta koulutusstrategiaa, jossa päätavoitteena on edistää niitä tietoja, taitoja ja asenteita jotka tukevat yksilön kehitystä kriittiseksi, aktiiviseksi ja vaikuttavaksi tasa-arvoisen, demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi. Koulutusstrategian ydin koostuu kuudesta osa-alueesta: lukutaito, kestävyys, demokratia, tasa-arvo, terveys ja hyvinvoiti sekä luovuus. Uudet opetussuunnitelmat ovat nähtävillä ministeriön verkkosivuilla ja ne julkaistaan paperimuodossa syksyyn 2011 mennessä. Opetussuunnitelmat astuvat voimaan ensi lukuvuonna ja ne otetaan käyttöön seuraavien kolmen vuoden aikana.

Opetussuunnitelmat (islanniksi): www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/