Uudet sopimukset allekirjoitettu osaamiskeskusten kanssa

 

Päätavoitteena on kohentaa asukkaiden opiskelu- ja työnsaantimahdollisuuksia lisäämällä koulutuksen, tutkimuksen, teoriaopintojen ja talouskehityksen välistä yhteistyötä ja integraatiota. Keskusten tehtävänä on muun muassa tarjota toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoille etäopiskelupalveluita, etätenttimahdollisuuksia sekä työskentely- ja lukutiloja etäopiskelijoille. Lisäksi niiden on määrä kehittää korkeakoulutason opetusohjelmia ja / tai kursseja yhteistyössä yliopistojen, asiantuntijoiden ja muiden alueen osaamiskeskusten kanssa.

Aiheesta enemmän islanniksi: Menntamalaraduneyti.is