Uudet tavoitteet ja kokeet ruotsi maahanmuuttajille -opetukseen

 
Ruotsin kouluvirasto on saanut tehtäväksi katsastaa maahanmuuttajien ruotsinopetuksen (sfi) tavoitteet ja opetuksessa käytettävät kokeet. Tehtävänä on tarkistaa ja konkretisoida sfi-opetusta koskevassa asetuksessa määritellyt opetussuunnitelman kokonaistavoitteet sekä eri kurssitasojen (A, B, C, D) tavoitteet. 
www.skolverket.se/sb/d/389/a/11617