Uudistuksia ulkomaalaisia ja kotouttamista koskevaan lainsäädäntöön

 

Tanskan hallitus on sopinut tukipuolueen kanssa uusista ulkomaalaisia ja kotouttamista koskevista säännöistä. Osa muutoksista ja tiukennuksista on ollut Tanskan kansanopistoyhdisyksen tiedossa jo aikaisemmin, mutta niiden lisäksi käyttöön on otettu uusi pisteytysjärjestelmä pysyvän oleskeluluvan hakijoille. Kansanopistossa opiskelemalla voi saada 15 pistettä vaaditusta 100 pisteestä.

Linkki sopimukseen (tanskaksi):
www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/SearchNews.htm?searchtype=news

Linkki lakiesitykseen(tanskaksi):
www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/
20091/lovforslag/L188/som_fremsat.htm