Uusi AHOT-aiheinen julkaisu avuksi käytännön työhön

”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis” (Ymmärrä aiemmin hankittua osaamista – tietoa ja innoitusta käytännön työhön) on uusi julkaisu, joka käsittelee yksinkertaisesti mutta perusteellisesti aiemmin hankittuun osaamiseen, sen arviointiin ja tunnustamiseen liittyviä käsitteitä.

 

Julkaisussa käsitellään sitä, miten osaamista voidaan hankkia niin opiskelun, työn kuin vapaehtoistoiminnan kautta. Lisäksi siinä annetaan suosituksia aiemmin hankitun osaamisen arvioimisesta ja tunnustamisesta. Julkaisun tavoitteena on ”tuoda aiemmin hankittua osaamista yksilöiden ja yhteiskunnan nähtäville ja hyödynnettäväksi” edistämällä yhteistä kieltä ja yhteistä ymmärrystä. Julkaisun on tehnyt työryhmä, johon kuuluu sähköisen ohjauspalvelun, Daghøjskoleforeningen-yhdistyksen sekä Kööpenhaminan ja Bornholmin aikuskoulutuskeskuksen edustajia.