Uusi AHOT-raportti

 

NVL:n aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) verkoston viisi jäsentä on toteuttanut Nordplus-hankkeen, jossa kartoitettiin AHOT-työtä tekevien tarvitsemaa osaamista ja osaamisen kehittämistä.

Vuosina 2014–2015 toteutetun hankkeen loppuraportin otsikko on ”AHOT-työtä tekevien pohjoismaisia osaamisprofiileja”. Raportissa kartoitetaan AHOT-työtä kaikissa viidessä Pohjoismaassa. Hankkeessa tarkasteltiin, millaista osaamista AHOT-työssä tarvitaan koko prosessin hyvän laadun varmistamiseksi, ja luotiin tulosten perusteella osaamisprofiileja. 

Raportti on saatavilla tanskan- ja englanninkielisenä.