Uusi AHOT-valiokunta muodostaa hallituksen AHOT-työn selkärangan

Valiokunnan päätavoitteena on ottaa haltuun koko AHOT-järjestelmä, jotta siitä voidaan tehdä yhtenäinen ja kansallisella tasolla yhdenmukainen.

 
Valtuuskunnan toisena tehtävänä on etsiä hyviä esimerkkejä AHOTin toiminnasta. Näitä voitaisiin käyttää apuna sellaisilla aloilla tai sellaisissa ammateissa, joissa AHOT ei toimi yhtä hyvin. Valtuuskunnan tehtävä kattaa kaiken formaalin koulutuksen toisen asteen koulutuksesta yliopistotasolle. Myös vapaa sivistystyö ja ammatillisen osaaminen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältyvät tehtävään. Valtuuskuntaan tulee kuulumaan 14 jäsentä, jotka edustavat eri viranomaistahoja ja eri aloja, ja sitä johtaa Almegan entinen toimitusjohtaja Jonas Milton.  Valtuuskunta jatkaa työtään vuoden 2019 loppuun. Sen tehtävänä on myös laatia kansallinen AHOT-strategia.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)