Uusi GIV-hanke edistää toisen asteen opintojen suorittamista

 

Yhteistyön päätavoitteet ovat:
• Saada aikaan yhteiset tavoitteet toisen asteen opintojen toteuttamisen kehittämiseksi – sekä yhteinen tieto- ja tilastoperusta, jonka avulla tavoitteiden toteutumista seurataan
• Luoda kuntien ja läänien välille systemaattista yhteistyötä niiden oppilaiden seurannassa, joilla on heikko koulumenestys ja huonot edellytykset suoriutua toisen asteen opinnot
• Parantaa läänien ja työ- ja hyvinvointihallinnon yhteistyötä koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyneiden nuorten tilanteen seurannassa ja kehittää läänien seurantatoimintaa.        

Lisätietoa (norjaksi) Norjan hallituksen verkkosivuilla.